Co je infrasauna

Lidstvo používá různé verze potíren za účelem podpory zdraví již od doby kamenné. Staletí jejich používání bez jakýchkoli pochybností potvrdilo jejich efektivitu při detoxifikaci organismu a udržování optimálního fyzického a duševního zdraví. Již Hippokratés, zakladatel moderní medicíny, napsal více než před dvěma tisíci lety: „Dejte mi moc vytvořit horečku a já vyléčím jakoukoli chorobu“. Většina kultur po celém světě má své vlastní verze potíren – od Římanů a jejich „Thermae“, tradičních japonských „Onsen“. V Rusku se používá „Banya“, američtí indiáni pak „Inipi“, notoricky jsou známé i turecké lázně nebo „Hamam“.

Nejznámější a nejrozšířenější je ovšem klasická finská sauna. S rozvojem nových technologií se v posledních letech stále populárnějšími stávají i infrakabiny (obecně nazývané také infra sauna, ačkoli se nejedná o saunu v pravém smyslu slova), které fungují na principu vyzařování infračervených paprsků. Pro jednoduchost tedy nazýváme všechny potírny fungující na principu přenosu tepla z horkého vzduchu jako finskými saunami a infrakabiny infrasaunami. Termín sauna pak používáme, pokud se popisované informace vztahují na finské sauny i infrasauny.

Infrasauna-Deluxe-3002-Cedr.jpg

Finská sauna spoléhá pouze na nepřímé teplo. To znamená, že kůže musí absorbovat horko z okolního vzduchu, jehož teplota často v některých místech finské sauny přesahuje 90°C. Pro mnoho lidí takto vysoká teplota nepředstavuje žádný problém, někteří jedinci si v ní dokonce libují. Většina lidí však při těchto teplotách nedokáže vydržet déle než několik minut a přespříliš dlouhé sezení ve finské sauně ani není doporučováno. Lékaři většinou uvádějí, že pobyt delší dvaceti minut při těchto teplotách již není pro tělo prospěšný a mohl by dokonce nadmíru zatěžovat srdce.

Naproti tomu teplo vyzařované dlouhovlnným infračerveným zářením proniká přímo do tkání těla do hloubky přes 4 cm. Dosáhne tak přímo do svalů a přirozeným a bezpečným způsobem je zklidní a uvolní. Energie produkovaná infračervenou saunou je nastavena takovým způsobem, aby co nejblíže odpovídala energii vyzařované naším tělem. Tím jsou naše těla schopna absorbovat až 93 % infračervených vln, které dosáhnou povrchu naší kůže.

Kvalitní infrasauny nás tedy dokáží prohřát do mnohem větší hloubky a jsou zároveň i mnohem časově a finančně efektivnější než finské sauny. Produkce potu je až 3x vyšší a obecně se tvrdí, že detoxifikace organismu je až několikanásobně účinnější. To vše při dosažení okolní teploty kolem 45 – 60 °C na rozdíl od teplot finských saun, které dosahují v některých místech teplot přes 90°C. To je velmi důležitý faktor, protože nižší okolní teplota nám umožňuje delší terapeutická sezení a tedy i větší produkci potu.

Přečtěte si také - infrasauna účinky.